Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefan Niko
(kr. 25.7.1839-okolo 1900)
Adam Niko
(asi 1817-†8.2.1892)
Adam Niko
(asi 1789-†10.3.1874)
Anna rod. Dúcka
(okolo 1790-†1.1.1865)
svadba: asi 1810
Katarína rod. Šimunová
(asi 1821-†9.10.1866)
svadba: 13.11.1838
Eva rod. Dúcka
(*2.10.1856-†1903)
svadba: 10.6.1889
Štefan Niko
(*4.5.1890-†6.4.1891)
THE END