Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Miksa
(asi 1799-†26.2.1866)
Mária rod. Matušková
(asi 1801-†22.4.1884)
svadba: asi 1821
Anna rod. Miksová
(kr. 27.6.1840)
Juraj Sedlák
(kr. 15.4.1839)
svadba: 23.7.1860
Anna rod. Miksová
(*16.12.1858-†29.10.1860)
Mária rod. Sedláková
(*2.3.1861)
Matej Majtán
(*18.10.1853-†29.10.1892)
svadba: 17.11.1879
Alžbeta rod. Sedláková
(*9.11.1879-†27.11.1879)
Pavol Majtán
(*25.1.1881-†22.5.1885)
Magdaléna rod. Majtánová
(*26.4.1884-†16.3.1890)
Katarína rod. Majtánová
(*21.5.1889-†1964)
Jozef Dúcky
(*30.12.1882-†1962)
svadba: 12.6.1905
František Dúcky
(*16.4.1907-†13.4.1941)
Anna rod. Farkašová
(*6.8.1913)
Amália rod. Dúcka
Jaroslav Holub
Jaroslav Holub
Jozef Dúcky
(*1911)
Paulína Dúcka
Mária rod. Dúcka
Ján Gregor
(*6.11.1914)
Ján Gregor
Viktória rod. Kováčiková
Mária rod. Gregorová
Jaroslav Mlynek
Jaroslav Mlynek
Eva rod. Kovačechová
Jaroslav Mlynek
Eva rod. Mlyneková
Jozef Mlynek
Monika rod. Moravčíková
Dominik Mlynek
Štefan Gregor
Zdenka rod. Božiková
Rudolf Gregor
Zdenka rod. Pavlíková
Rastislav Gregor
Andrea rod. Gregorová
Juraj Bjelko
Denis Bjelko
Samuel Bjelko
Ema rod. Bjelková
Štefan Gregor
Martina rod. Mojžišová
Matej Gregor
Zuzana rod. Gregorová
Tomáš Gregor
Zuzana rod. Háberová
Branislav Gregor
Terézia rod. Gregorová
Milan Pikna
Milan Pikna
Andrej Pikna
Peter Pikna
Jaroslava rod. Gregorová
(†30.11.1963)
Pavol Dúcky
Anna rod. Farkašová
(*6.8.1913)
Štefan Dúcky
Mária rod. Škerdová
Ján Dúcky
Anastázia rod. Kajanová
Alena rod. Dúcka
XXX
Rocco X
Jana rod. Dúcka
Peter Kasala
Klaudia rod. Kasalová
X Kasala
Peter Dúcky
Malvína Dúcka
Sebastián Dúcky
X Dúcky
X rod. Dúcka
Anna rod. Dúcka
Jozef Mucha
Lena rod. Muchová
Richard Štefanec
Samuel Wiliam Štefanec
Anna rod. Muchová
Lucia rod. Muchová
Patrik Mišenka
Matúš Mišenka
Jozefína rod. Dúcka
Ján Polúch
Mária rod. Polúchová
Tibor Polúch
Oľga rod. Ševčíková
Branislav Polúch
Mária rod. Mravcová
X rod. Polúchová
Renáta rod. Polúchová
Juraj Flimel
Samuel Flimel
Peter Polúch
Ondrej Chocina
(*21.11.1857)
svadba: 12.11.1894
Mária rod. Chocinová
(*6.9.1895-†12.9.1895)
Jozef Mlynek
(kr. 4.3.1844)
svadba: 10.2.1902
Alžbeta rod. Sedláková
(*20.9.1863-†8.6.1866)
Filip Sedlák
(*1.6.1865-†5.1.1876)
Cecília rod. Sedláková
(*7.11.1867-†31.1.1868)
Katarína rod. Sedláková
(*2.7.1869-†6.2.1934)
Martin Dúcky
(*15.11.1864-†12.11.1946)
svadba: 25.2.1889
Mária rod. Dúcka
(*18.5.1890)
Jozef Adamička
(*1.4.1892-†1914)
svadba: 16.6.1912
Júlia rod. Dúcka
(*4.2.1894-†7.7.1950)
Vincent Valter
Štefan Dúcky
(*30.7.1896)
Anna rod. Dúcka
(*15.6.1899)
Martin Dúcky
(*28.11.1901)
Ján Dúcky
(*3.2.1904)
Magdaléna rod. Dúcka
(*29.5.1906)
Alžbeta rod. Sedláková
(*9.7.1874-†6.8.1875)
Pavol Sedlák
(*31.1.1877-†28.1.1878)
Anna rod. Sedláková
(*22.9.1884-†28.12.1886)
THE END