Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Vincent Valter
Júlia rod. Dúcka
(*4.2.1894-†7.7.1950)
THE END