Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Katarína rod. Filková
(*12.2.1863)
Juraj Sedlák
(*6.4.1858-†16.4.1882)
svadba: 28.2.1881
THE END