Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Božena rod. Konečná
Ján Božik
Jana rod. Božiková
X Davídek
Jakub Davídek
Barbora rod. Davídková
Ivan Božik
X Božiková
Michal Božik
Marcel Božik
THE END