Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Anna Božiková
(*19.8.1905)
Florián Božik
(*3.5.1902)
Mária rod. Božiková
XXX
Anna rod. Božiková
XXX
Miroslav Božik
Kvetoslava r. Švikruhová
Miroslav Božik
Andrej Božik
Zuzana rod. Božiková
X Kubek
Jozef Božik
Magdaléna rod. Ďurčiová
Oľga rod. Božiková
Jozef Adamička
Jozef Adamička
Ľubomíra rod. Bielichová
Lena rod. Adamičková
Dávid Adamička
Jozef Božik
Helena rod. Kolarovičová
Michaela rod. Božiková
Lenka rod. Božiková
Jozef Božik
Milan Božik
Anna rod. Majáková
Milan Božik
Peter Božik
Juraj Božik
Anna rod. Božiková
Ján Božik
Darina rod. Kardošová
Michal Božik
Martin Božik
Anna rod. Božiková
Anton Boháčik
Veronika rod. Boháčiková
Milan Šimun
Vanessa rod. Šimunová
Michal Boháčik
Erik Boháčik
Dominik Boháčik
Damián Boháčik
THE END