Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Vendelín Spodný
(*14.10.1865)
Alžbeta rod. Miksová
(*4.4.1871)
Jozef Miksa
(n. okolo 1823)
Jozef Miksa
(asi 1799-†26.2.1866)
Mária rod. Matušková
(asi 1801-†22.4.1884)
svadba: asi 1821
Mária rod. Chrenková
(n. okolo 1827)
svadba: 15.11.1847
svadba: 14.11.1887
Františka rod. Spodná
(*30.11.1894-†30.12.1894)
THE END