Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Kajanová
(*19.2.1887)
František Miksa
(*1.10.1880-†12.3.1954)
svadba: 6.2.1905
František Miksa
(*15.11.1905)
Jozef Miksa
(*17.10.1906)
THE END